Miért jó az angol anyanyelvű óvoda?

Manapság egyre népszerűbb olyan óvodát választani, melyben valamilyen idegen nyelven (általában angolul) folynak a hétköznapok. Egyre több szülő választja ezt az óvodai formát, mert egyre többen ismerik fel, hogy milyen jelentősége és előnyei vannak, ha már gyermekük óvodáskorban el kezd valamilyen idegen nyelvet tanulni. Minél korábban kezdik, annál könnyebben és gyorsabban lehet vele eredményt elérni. Ha gyermekünk már korán megismerkedik az angol nyelvvel, akkor később sokkal könnyebben ér el magasabb szintre. Fontos tudni, hogy egy idegen nyelv elsajátításához a legmeghatározóbb kor az első 6 év.

Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a gyermek szókincsének bővítésére: eleinte ez úgyis csak az értés szintjére korlátozódik, később fogja csak szavakkal kifejezni magát. Nevelésünk kommunikáció központú: kezdetben a mindennapi élethelyzetek szavait, utasításait alkalmazzuk. Kisgyermekként pedig sokkal könnyebb a nyelvtanulást, hiszen itt az anyanyelv elsajátításához hasonlóan működik, nem tudatos folyamatról van szó. A nevelés célja nem a helyes, nyelvtanilag pontos kifejezés megtanítása, hanem a folyamatos nyelvhasználat.

Miért jó, ha gyermekünk már kiskorától kezdve több nyelvet használ? Dr. Kovács Judit, korai nyelvoktatási és kétnyelvűségi szakértő szerint az olyan gyermekeknél, akik korán megtapasztalják, hogy egy fogalomra több szóval is utalhat, később gondolkodása sokkal nagyobb mértékben lesz rugalmas és asszociatívabb, mint egynyelvű társaiké. Ebből következik, hogy sokkal könnyebben fognak tanulni is, hiszen különböző módokat találnak ki arra, hogy elsajátítsák a különböző tárgyak ismereteit.

A korán elsajátított idegen nyelv ismerete arra is képessé teszi ezeket a gyermekeket, hogy kulturális horizontjuk kitáguljon, így nagy a valószínűsége annak, hogy tisztelni fogja a nyelvet és az azt beszélőket is. Képes lesz szociális érzékenységgel fordulni a különböző kultúrák iránt, megérti és tiszteli kultúrájukat, elfogadja a nemzeti különbségeket. Ennek következtében sokkal nagyon mértékben lesz képes alkalmazkodni, bizalommal fordulni mások felé és könnyebben ért majd meg másokat, nyitottabb lesz a problémáik iránt.

 

Ha tehát angol nyelvű óvodát választunk gyermekünknek, azzal nemcsak azt érjük el, hogy több nyelven fog megszólalni, hanem nagymértékben segíthetjük őt a jövőbeli útja során.